/ start

/ arbeten /

aktuellt /

länkar /

kontakt /

  cv  /

staketavlägsnande (2004)

Ett staket sätts upp för att skydda en gräsmatta, invid ett sophus, från cykel- och gångtrafikanters möjlighet att ta en genväg. Staketet monteras ned samma dag. Senare återanvänds det till en kattrappa. Det finns för många staket.

>